Bmpsz header

Szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenység komplex gyógypedagógiai-pszichológiai és orvosi diagnosztikus tevékenységet jelent, amelynek összetett célja:

  • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók felismerése, megismerése,
  • az igényeiknek, szükségleteiknek megfelelő pedagógiai többletkedvezményeket biztosító szakértői véleményeiknek elkészítése,
  • javaslattétel a jogosultak fejlődését segítő, problémáikat megoldó, akadályozottságukat enyhítő vagy megszüntető pedagógiai környezetben folyó adekvát fejlesztéshez

    Különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, kiemelten tehetséges, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló

Milyen esetben lehet szükséges az ellátás?

  • 0-3 éves gyermekek körében, a korai fejlesztés szükségességének megállapítása céljából
  • tankötelezettségi kort elérő gyermekek esetében az iskolakészültség vagy a megfelelő iskolatípus megállapítása céljából
  • 3 éves kortól - a köznevelési rendszerben nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek, tanulók, tanulási, magatartási, beilleszkedési problémái esetében

Milyen segítségre számíthat?

Komplex gyógypedagógiai-pszichológiai, orvosi diagnosztikus vizsgálat és felülvizsgálat, melynek alapján szakértői vélemény kiadására kerül sor.

Hogyan lehet igénybe venni?

A szakértői vizsgálat iránti kérelem (honlapunkról letölthető) és 5 éves kortól az ehhez kapcsolódó orvosi adatlap kitöltésével.

Jelentkezés:
  • 0-3 éves kor között- Megyei Szakértői Bizottságához
  • 0-18 hó között orvosi véleménnyel közvetlenül vagy 3 éves kor felett – az illetékes járási tagintézménybe