Bmpsz header

Logopédiai ellátás

A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

Milyen esetben lehet szükséges az ellátás?

A logopédiai tevékenység célcsoportjába azok a 2-18 éves korú kliensek tartoznak, akiknél a logopédiai szűrés, vizsgálat során megállapított logopédiai kórkép szükségessé és jogossá teszi a logopédiai alapellátásban való részvételüket.

A logopédiai ellátás indokoltsága lehet:
 • 2-3 éves korban nem indul meg vagy nem optimális ütemű a gyermek beszédfejlődése
 • 5 éves kor felett több hangra kiterjedő pöszeség
 • dadogás, hadarás (beszédritmus zavar)
 • orrhangzós beszéd (ajak-szájpadhasadék)
 • beszédmegértési problémák
 • iskoláskor után a nyelvi fejlettség egyéb nehézsége (pl.: grammatikusság hibái)
 • az 5 éves korban kötelező logopédiai szűrés alapján egyéb, az olvasás-írás elsajátításához szükséges képességek nehézsége

Milyen segítségre számíthat?

 • az óvodai nevelésben részt vevő 3. és 5. életévét betöltött gyermek kötelező szűrése (beszéd és nyelvi fejlettség, valamint az olvasás, írás elsajátításához szükséges képességek vizsgálata), szükség esetén logopédiai vizsgálata
 • a szűrés során kiszűrt gyermekek logopédiai ellátása általában az adott óvodai intézményben (általában csoportos foglalkozás keretében)
 • önként jelentkezés esetén logopédiai és szükség szerint egyéb (gyógypedagógiai, pszichológiai) vizsgálat, logopédiai ellátásba vétel

Hogyan lehet igénybe venni?

 • a 3 és 5 éves kori kötelező logopédiai szűrést követően, amennyiben szükséges az ellátás (minden szülő tájékoztatást kap a szűrés időpontjáról és a szűrés eredményéről)
 • önként jelentkezés esetén az illetékes tagintézmény személyes felkeresése (honlapunkról letölthető) jelentkezési lap kitöltésével.