Bmpsz header

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt a hagyományos testnevelési órákon csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni.

Milyen esetben lehet szükséges az ellátás?

A tanuló, akkor jogosult a foglalkozásokon való részvételre, ha az iskolaorvos II/A vagy II/B kategóriába sorolta.
  • II/A kat.: Testnevelés órán is részt vehet, de a gyógytestnevelés óra a kötelező számára.
  • II/B kat.: Csak a gyógytestnevelés órákon vehet részt, az egészségügyi diagnózisnak megfelelő foglalkozásokon, ami kötelező számára.

Milyen segítségre számíthat?

  • A gyógytestnevelés célja a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, illetve a testi képességekben visszamaradó tanulók panaszainak csökkentése, a panaszok megszüntetése a testnevelés eszközeivel.
  • A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, figyelembe véve a betegségtípust, a mozgásszervi elváltozást.
  • A gyógytestnevelés az esetek többségében a nevelési-oktatási intézményekben zajlik, a beutalt és beiratkozott gyermekeknek a gyógytestnevelés órákon való részvétel kötelező.

Hogyan lehet igénybe venni?

  • A gyógytestnevelésre való beutalás, illetve kategóriába sorolás a nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladat, melyet minden évben május 15-ig el kell elvégezni.
  • A beutalást és a kategóriába sorolást a szakorvos, iskolaorvos (ortopéd orvos, belgyógyász stb.) is elvégezheti.