Bmpsz header

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás.

Milyen esetben lehet szükséges az ellátás?

Amennyiben a szülő, a gyermekorvos vagy a védőnő a 0-3 év közötti kisgyermek fejlődésében az optimálistól való eltérést tapasztalja. A korai fejlesztés megkezdéséhez a megyei szakértői bizottság előzetesen kiállított szakértői véleménye szükséges, melyben a korai fejlesztés javaslata mellett az illetékes tagintézmény megjelölése is szerepel

Milyen segítségre számíthat?

A fejlesztő szakemberek a szakértői véleményben foglaltak alapján, illetve a személyes megismerést, állapotfelmérést követően fejlesztési tervet készítenek. Az intervenció leggyakoribb területei, melyek gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai vagy gyógytornász kompetenciát igényelnek a következők:

Gyermekeknél:
 • Mozgásfejlesztés (nagymozgások, poszturák és praxisok)
 • Érzékelésfejlesztés (differenciálás, diszkriminálás)
 • Korai hallásnevelés
 • Korai látásnevelés
 • Kognitív funkciók fejlesztése
 • Verbális és nonverbális kommunikáció fejlesztése
 • Nyelvi funkciók fejlesztése, korai logopédiai fejlesztés
 • Önkiszolgálás, önállóság fejlesztése
 • Szociális kapcsolódás, alkalmazkodás fejlesztése
Szülőknél:
 • Tájékoztatás
 • Közös játék
 • Otthoni fejlesztés
Az ellátási formák lehetnek:
 • Egyéni (pl. beszédfejlesztés, kognitív fejlesztés)
 • Kiscsoportos (pl. művészeti terápia)
 • Nagycsoportos (pl. szülőklub)
 • Családi (csecsemő/kisgyermek - szülő terápiák)

Hogyan lehet igénybe venni?

 • gyógypedagógiai tanácsadás - az illetékes tagintézménybe való jelentkezéssel
 • korai fejlesztés és gondozás (az ellátásra való jogosultság a szakértői véleményben feltüntetett javaslat időpontjától kezdődően áll fenn) - a kijelölt tagintézményben való jelentkezéssel

 • Szakértői vélemény:

 • A szakértői véleményt 18 hónapos kort megelőzően a gyermekorvos által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján is elkészítheti a szakértői bizottság, külön vizsgálat nélkül.
 • Felső életkori határa általában 3 éves kor, illetve az az életkor, amikor a kisgyermek bekapcsolódik az óvodai nevelésbe.
 • Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, akkor vehet részt korai fejlesztésben és gondozásban, ha a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe.